خدایی به پسرا حسودیم میشه !.

عقل ندارن راحتن !
*
*

شما ! آقا پسرى که ابروهاتو نخ میکنى شبیه جارى دختر عموى من میشى . . .
دیگه نباید از واژه نوکرتم و چاکرتم استفاده کنى ! شما از واژه هاى عجیجم اینا استفاده کن ! بوج برات
*
*

داریم کم کم نزدیک میشیم به روزی که یه پسر از خودش عکس بزاره زیرش
بنویسه اینم من بدون آرایش !
خخخخ
ای خدااااااااا
*
*

پسره نه درس خونده ، نه خوشتیپه ، نه پول داره ! خلاصه بگم صفر صفر !
ازش میپرسی ازدواج کردی ؟
با اعتماد به نفس میگه هنوز دم به تله ندادم . . . !
لامصب تو خودت تله ای . . . !
*
*
تو این دوره زمونه باید به بعضی از پسرا گفت،خدایی دمت گرم که دست به ابروهات نزدی!!والاااااا

/ 2 نظر / 9 بازدید
كتايون

پس به چى شون حسودتم مى شه[سوال]

كتايون

والا