اول مهر

شروع روز های زجر اور بر شما دانش اموز و دانشجو عزیز تسلیت میگویمعینک

/ 2 نظر / 8 بازدید
هلیا

مقاومت بی فایده است مدرسه ها شروع شده

کتایون

?noooooooo that's realy[شکست][بازنده][نگران][گریه]