نفس نمی کشــــــــد هــــــــوا
قـــــــــدم نمی زند زمیـــــــن
سکـــــــــوت میکنـــــد غزل
بــــــــدون تـــــو یعنی همین       

/ 3 نظر / 11 بازدید
کتایون

woooooowتقلب کار[خنده]

هلیا

ترک برداشت...دلم را می گویم آنقدر که در مسیر دوستی سرد و گرم شد[افسوس]

زهرا

[گریه]