صبح که از خواب پا شدم

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :

زندگی چه می‌گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم!

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش !

پنجره گفت: دنیا را بنگر ! 

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است ! 

آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش ! 

تقویم گفت: به روز باش ! 

در گفت: در راه هدف‌هایت ، سختی‌ها را هل بده و کنار بزن !

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن !

                                                      .

                                                      .

                                                      .

                                                      .

                                                       .

            و در اخر تخت گفت:ول کن بابا بگیر بخوابنیشخند

/ 4 نظر / 8 بازدید
كتايون

افرين شيرين ايول[قلب][دست]

رها

توام گرفتی خوابیدی ماشالا به تو[دست]

هلیا

[شیطان][خنده][نیشخند]

زهرا

عالي بوددددددد [خنده][خنده]