......

می خواهم برگردم به دوران کودکی 

آن زمان ها که :

پدر تنها قهرمان بود

عشق تنها در آغوش مادر خلاصه می شد

بالا ترین نقطه ی زمین شانه های پدر بود

بدترین دشمنانم خواهر برادر های خودم بودند

تنها دردم زانو های زخمی خودم بودند

تنها چیزی که می شکست اسباب بازیهای خودم بود

و معنای خداحافظ تا فردا بود ...!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
كتايون

[گریه]كاششششششش[افسوس]